EN NY
START
Kärlek, tro och hopp för framtiden Ansök nu

Hjälp oss att göra skillnad

Ansök till ett av våra hem

genuin kärlek och tro
människors förvandling

Barmhärtighetens Hus skapar hem på kristen grund dit människor får upprättelse i livet genom kärlek, tro och hopp för framtiden. Tillsammans skapas förutsättningar för att kunna övervinna destruktiva beteenden samt stöd till nykterhet och drogfrihet. 

Här finns vi

Vårt första hem i Östervåla riktar sig till unga kvinnor som önskar en förändring och hjälp ut ur ett destruktivt liv.

Vår vision är att öppna Barmhärtighetens Hus på fler platser i landet, både för män och kvinnor.

MISSBRUKET KOSTAR DET SVENSKA SAMHÄLLET 150 MILJARDER KRONOR

%

av alla inom kriminalvården har missbruksproblem

%

har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem

%

av gärningsmän vid misshandel är påverkade av alkhol och droger

Källa: CAN RAPPORT 185; Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35; www.can.se/fakta/alkohol

Var med och förvandla Sverige!

Tack till alla våra sponsorer!

Lidbrandt Ekonomi AB
Axells Maskin AB
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB,
G.P Massari AB
Me and my house store AB
PMI Hotellinteriör
Homechurch