EN VACKER PLATS MED GENUIN KÄRLEK OCH TRO PÅ MÄNNISKORS FÖRVANDLING

Jag vet hur det är att vara på botten. Jag vet hur det känns att förlora allt. Jag har hört den förtvivlade gråten från alla de som älskar mig. Jag har sett rädslan i min mammas ögon. Jag har känt den förödande smärtan och skammen när man misslyckas med att ta hand om sina egna barn. Jag har levt med vetskapen om att jag svikit allt och alla gång på gång. Jag har suttit i karantän, i misären och sett livet rinna iväg genom mina smutsiga fingrar. Flykten förvandlades till ett moment 22-fängelse av alkohol och droger. Jag kan detta helvete in och ut.

MEN IDAG HAR JAG FÅTT ETT HELT NYTT LIV.
Idag hör jag skratten från mina barn på morgonen. Idag ser jag lättnaden och stoltheten i min familjs ögon. Jag känner glädjen och friheten pulsera i hela min tillvaro. Mitt liv är idag fullt av hopp och kärlek.
Men vägen dit var långt ifrån spikrak. Min tro på Jesus har gett kraft att resa mig upp. Gemenskapen i kyrkan var de kryckor som bar mig stapplande framåt på den brokiga vägen till upprättelse. Kyrkan gav de vapen jag behövde för att kämpa mot mitt missbruk.

 

”MER ÄN ALLT SOM SKA BEVARAS, BEVARA DITT HJÄRTA,
FÖR DÄRIFRÅN UTGÅR LIVET.”
Ordspråksboken 4:23

Men om hjärtat blivit krossat av åratal av mörker så räcker ofta inte viljestyrkan att förändras särskilt långt. Det är en livslång process att bli hel. Många destruktiva tankebyggnader behöver rivas. Och mycket gammalt skräp behöver kastas ut. Ett miljöombyte är många gånger fundamentalt och livsviktigt. Liksom att lära dig att förlåta och älska sig själv.
Därför tror vi att Barmhärtighetens Hus ska fungera som ett hem inbäddat av Guds kärlek, nåd och hopp. Kompatibelt med kompetent personal, stöd och tid att ta itu med de allra svåraste situationerna i livet. Men också en vacker plats med genuin kärlek och tro på människors förvandling. En plats där människor och familjer upprättas och helas och där man inte bara släpps lös efter vårdvistelsen utan blir buren likt ett älskat barn fram till den dagen man är redo att själv vandra fram på det nya livets väg.

Det finns inga hopplösa fall.

Det finns hopp.

Sebastian Stakset

Hjälp oss att göra skillnad

Ansök till ett av våra hem

Vår vision:

10 HEM I 5 REGIONER

Vi har en vision att starta 10 hem runt om i Sverige. De kommer att bli uppbyggda på följande sätt:

AKTIEBOLAG
Sverige delas in i fem regioner där varje region kommer starta ett aktiebolag med uppgift att starta två hem var. Aktiebolagen kommer utgå från föreningen Heart of Evangelism, men vara ekonomiskt självständiga och ha en uppstartssträcka på 3 år där vi kommer starta ideellt.
Första hemmet är köpt och är beläget i Östervåla, men planen framöver är att i första hand hyra fastigheter. Detta är ett sätt att förhindra en situation där vi står med många fastigheter och stora drift-kostnader.

HEM
Varje hem ska erbjuda behandlingsvård på kristen grund där personen ska få stöd i tre år. Första året erbjuds personen att bo på hemmet och vara omsluten av omsorg 24 timmar om dygnet. Andra och tredje året kommer personen att få hjälp och resurser till att bli en del av samhället genom att komma in i arbete, börja studera, få nytt boende och känna gemenskap. Målet är att få personen från en destruktiv miljö, till en konstruktiv miljö. Från en trasig familj, till en hel familj. Från ett tomt liv, till ett fullt liv.

KYRKOR
Varje hem ska ansluta sig i nära samarbete med ett antal församlingar för stöd och hjälp från kyrkornas civilsamhälle. Eftersom miljön och kulturen på en plats är lika viktig som byggnaden så ser vi ett stort utrymme för pensionärer som kan fungera som miljö-skapare på varje hem. Församlingarna har även till uppgift att ta fram en lokal arbetsgrupp som tillsammans kan ta fram finansiering som fungerar i deras kontext.

ARBETSGRUPPER
Den lokala arbetsgruppen kommer att bestå av personer som har företagsanda samt djupa rötter i lokalsamhället och näringslivet som bidrar med innovativa projektideer och verksamheter. Dessa intiativ kan fungera som både ett ekonomiskt stöd till behandlingshemmen samt möjliggöra arbetsträning och potentiella framtida arbeten. Exempel på detta skulle kunna vara Second Hand butiker, basarer eller trädgårdarbeten. Allt detta kommer ske i samförstånd med ledningen för de lokala kyrkorna.
Varje stad är unik och varje församling är unik så det kommer behövas en finkänslighet.

”Att tillsammans med Heart of evangelism få etablera, bygga och driva Barmhärtighetens hus är Guds nåd och en stor välsignelse. Vi ber och tror att detta ska bli ett hem som med Guds kärlek upprättar de sargade och får bli en plats av hopp för många unga kvinnor.”

Jan Blom

”Hela våra liv har handlat om att hjälpa
människor med olika svårigheter komma på den rätta vägen. Om det är något vi vet, så är det att människorna där ute behöver ett hem som Barmhärtighetens Hus. Därför ser vi detta som ett bönesvar då det inte finns ett hem för brustna kvinnor idag. Vi är så tacksam till Gud!”

Bosse & Stella Ahlvin

”Från första gången jag fick höra Sebbes vision om att starta hem med omsorg och stöd visste jag att jag ville vara med. Alltför många unga människor lever i missbruk och psykiskt lidande och ropar efter hjälp. Tiden är här då vi inte bara kan höra utan också måste göra något. Det finns många människor med hjärtan att hjälpa – låt oss tillsammans förverkliga Barmhärtighetens Hus – ett hem där liv ska bli förvandlade och människor få ett hopp och en framtid.”

Kari Borgsö

”Att satsa på att hjälpa andra är en god investering. Guds välsignelser har ingen begränsning.”

Jan Lund

”Barmhärtighetens Hus vill vara ett hem och en hjälp för kvinnor i utsatta situationer. Vi vill förmedla kärlek och ge hopp för en ny framtid för den som hamnat i hopplöshet.”

Stefan Swärd